Logo

CILJ ovog projekta je da se ustanovi pozitivna praksa i pokrenu aktivnosti na definisanju mogućih rješenja i pravaca razvoja održivog upravljanja vodama u regiji.

U sklopu projekta "Vrbas - naša rijeka", finansiranom od strane UNDP-a u sklopu programa "Čist Vrbas", uz pomoć Općine Bugojno, otvoren je prvi nezavisni Laboratorij za fizičko - hemijsku analizu vode u Bugojnu. Nezavisni laboratorij za monitoring kvaliteta voda geografskog područja sliva rijeke Vrbas od izvora do ušća metodom fizičko – hemijske analize će, u sklopu ovog projekta, narednu godinu vršiti kontinuirani monitoring kvaliteta voda rijeke Vrbas, privrednih subjekata i lokalnih vodovoda.


Zašto Nezavisni Laboratorij?

Ovaj laboratorij će ujedno omogućiti jačanje kapaciteta lokalnih vodovoda jer će i po završetku projekta biti na raspolaganju za potrebe kontinuiranog monitoringa kvaliteta voda. U slučaju akcidentnih situacija u regionu, bit će moguće odmah izvršiti analizu i dobiti neophodne podatke kako bi se pravovremeno reagovalo te spriječilo eventualno širenje zagađenja i druge neželjene posljedice.


Gdje se nalazimo?

Laboratorij se nalazi u prostorijama RREC-a na adresi 307. MBR. 88. Bugojno (Bivša zgrada TO)


Šta planiramo?

Obzirom da je upravljanje vodama nezamislivo bez kontinuiranog monitoringa kvaliteta voda, cilj ovog projekta je da se ustanovi pozitivna praksa i pokrenu aktivnosti na definisanju mogućih rješenja i pravaca razvoja održivog upravljanja vodama u regiji.