Logo

Vizija Eko Elementa je stalna afirmacija, edukacija i zaštita okoliša kao osnovna potreba i pravo svakog pojedinca i društva u cjelini.

Udruženje građana „EKO ELEMENT“ osnovano je na osnovu odluke skupštine udruženja 2008. godine, a u cilju ostvarenja misije i vizije organizacije. Upisano je u sudski registar 22.08.2008. godine od strane Ministarstva pravosuđa i uprave SBK u Travniku, te registrovano pod brojem 91 330.


Misija

Naša misija je očuvanje i unapređenje životnog okoliša, promocija održivog razvoja i svijesti o zaštiti čovjekove okoline, kulturno-historijskog prirodnog naslijeđa kao dijela okoliša, kvaliteta i kulture življenja.


Vizija

Vizija nam je održivi razvoj društva u skladu sa ekološkim principima.


Glavni ciljevi

  • zaštita i uređenje okoliša te unapređenje kvalitete života
  • podsticanje relevantnih interesnih grupa na aktivno učešće u podizanju opšte kvalitete života kroz društvene, sportske, kulturne i druge aktivnosti te humanog odnosa prema prirodi i društvu
  • jačanje kapaciteta lokalne zajednice u rješavanju okolišnih i problema kulture življenja
  • poticanje i upotreba proizvoda i korištenje proizvodnih postupaka najpovoljnijih za okoliš
  • razvoj ujednačenih odnosa zaštite okoliša i privrednog razvoja
  • sprječavanje zahvata koji ugrožavaju okoliš i pružanje pomoći u sanaciji oštećenih dijelova okoliša
  • jačanje lokalnih vlasti, poslovnog sektora i NVO-a u upravljanju okolišnim problemima i iznalaženju investitora za njihovo rješavanje


Inicijativa uspostavljanja SECO ETE u BiH:

Eko Element je jedna od tri organizacije civilnog društva-inicijatora uspostavljanja SECO ETE u BiH koje su organizovale radionicu sa ciljem uključivanja OCD u BiH u proces konsultacija u IPA II programiranje.

Inicijalna grupa OCD za uspostavljanje SECO (Sektorski Konsultativni mehanizmi) ETE (energija, transport, okoliš) mehanizma u procesima EU integracija u BiH organizovala je 18. i 19. decembra 2014. g. radionicu pod nazivom „Mogućnosti učešća OCD-a iz sektora okoliš, energija i transport u procesima programiranja i monitoringa realizacije sredstava iz IPA II u BiH“ u okviru podrške TACSO projekta u BiH.


Podržavamo: