Logo

Centralna tačka za djelovanje i razvoj budućih aktivnosti na polju okoliša kontinuiranim edukativnim, informativnim i drugim događajima.

U sklopu projekta "Vrbas - naša rijeka", finansiranom od strane UNDP-a u sklopu programa "Čist Vrbas", uz pomoć Općine Bugojno, otvoren je Regionalni Resursni Ekološki Centar (RREC) u Bugojnu.


Zašto RREC?

Regionalni Resursni Ekološki Centar Bugojno (RREC) tačka za informisanje i edukaciju građana i mladih, jačanje kapaciteta prirodnjačkih nevladinih organizacija (NVO-a) i jedinica lokalne samouprave(JLS) kroz edukaciju, seminare, te pružanje informacija i usluga javnim, privrednim i turističkim subjektima sliva rijeke Vrbas i Centralne Bosne.


Gdje se nalazimo?

RREC je lociran na adresi 307. MBR. 88. Bugojno (Bivša zgrada TO)


Šta planiramo?

Planirane su brojne buduće aktivnosti: Aarhus Centar za region Srednje Bosne, Centar za Energetsku Efikasnost, NVO biblioteka, treninzi, kursevi, a svi kapaciteti i oprema RREC-a su dostupni i ostalim NVO regiona.